کلینیک فیزیوتراپی بهنام در راستای تحقق شعار سرعت و دقت در سلامت  در فضایی بالغ بر 300 متر مربع و مجهز به بهترین و مدرن ترین امکانات درمانی و رفاهی یبه بهره برداری رسید تا بیماران با فراغ بال بهبودی و سلامتی خود را بدست آورند. این مجموعه با 15 کابین مجزا برای آقایان و بانوان ،  سالن ورزشی (GYM) ، پارکینگ اختصاصی ، مدرنترین دستگاههای  فیزیوتراپی از جمله لیزرهای پرتوان ، Tecar ، مگنت ، شاک ویو ، بیوفیدبک .... و تجهیز گردیده است

سالن ورزشی  کیلینیک  با کاملترین وسایل ورزشی درمانی از جمله دوچرخه ثابت ، پاورلت  ، دستگاههای کشش جلو پاو پشت پ ، دستگاه Kenesis ، Whole Body Vib. ، و … میتواند بهترین فرصت را برای بیماران فراهم آورده تا زیر نظر بهترین فیزیوتراپیست ها نسبت به ترمیم آسیب های خود اقدام نمایند.