مکان فیزیوتراپی خارج از محدوده  طرح ترافیک میباشد در جنوب اتوبان همت و در شمال به اتوبان صدر دسترسی دارد که این امکان را به بیماران عزیز میدهد تا به راحتی به کلینیک مراجعه کنند . همچنین دسترسی به خطوط مترو که نزدیکترین ایستگاه آن میرداماد یا ایستگاه شریعتی می باشد به رفت و آمد بیماران کمک به سزایی میکند.