IMG_0024

سالن ورزشی مجزا یکی  ازامتیازات مهم این کلینیک می باشد که درمحیطی کاملا ورزشی و با داشتن جدیدترین ابزار ورزشی میتواند به بهبود بیماران یاری رساند

IMG_0025

بیماران پس ازگذراندن مرحله اول درمان بایستی مرحله بعدی را دریک سالن ورزشی به تقویت عضوآسیب دیده بپردازند

IMG_0080

یک سالن ورزشی مجهز کمک میکند بیمار هر چه سریعتر بهبود پیدا کند