با استفاده از لیزر پرتوان بیمار به سرعت از مرحله حاد بیماری خارج شده و در کمترین زمان ممکن به فعالیتهای روزمره ،کار یا ورزش خود بازمیگردد.این وسیله نه تنها سبب کاهش دردهای عضلانی اسکلتی شده بلکه برای توانبخشی پس از جراحی ها و شکستگی ها بسیار موثر می باشد.

موارد کاربرد

1-دردهای ناشی از اسپاسم عضلانی

2- دردهای ناشی از خشکی مفصل و آرتروز

3- دردهای ناشی از آسیبهای مفصلی...