24/09/2018

مدیریت درد – قسمت اول

اگر دچار کمر درد هستید یکی از مهمترین اقدامات جهت مدیریت در خود، توجه به پوزیشن های روزمره خود است.اگر ساعات طولانی پشت   میزی می نشینید و […]
13/12/2017

درمان محمد رضا سنگ سفیدی بازیکن تیم ملی فوتسال

20/09/2017

لحظه های زیبا از افتتاحیه کلینیک

 
13/09/2017

احسان حدادی در کلینیک بهنام