09/01/2019
مدیریت درد

مدیریت درد – قسمت سوم

اگر از کوله پشتی استفاده می کنید باید بدانید محل صحیح قرار گرفتن آن در ناحیه پشت است نه در کمر قرار دادن غیر صحیح کوله […]
08/01/2019

مدیریت درد – قسمت دوم

در هنگام نشستن بدون داشتن تکیه گاه فشار روی دیسکهای بین مهره ای 40% افزایش می یابد. این فشار در طولانی مدت می تواند باعث بیرون […]
24/09/2018

مدیریت درد – قسمت اول

اگر دچار کمر درد هستید یکی از مهمترین اقدامات جهت مدیریت در خود، توجه به پوزیشن های روزمره خود است.اگر ساعات طولانی پشت   میزی می نشینید و […]
13/12/2017

درمان محمد رضا سنگ سفیدی بازیکن تیم ملی فوتسال

20/09/2017

لحظه های زیبا از افتتاحیه کلینیک

 
13/09/2017

احسان حدادی در کلینیک بهنام

13/09/2017

حضور پیشکسوتان فوتبال آقای کاشانی و ضیایی به همراه آقای نیکبخت واحدی

08/06/2017

درمان سریع علیرضا نیکبخت واحدی در کلینیک با لیزر پر توان هیرو

18/04/2017

مراجعه سعید عرب جهت درمان به کلینیک