31/01/2017
2

درمان آقای نامجو مطلق

31/01/2017
Untitled45444115

حضور علی مشهدی یکی از کمدین های معروف کشور در کلینیک

27/11/2016
photo_2016-11-27_19-12-27

جواد قارایی

  جواد قارایی یکی از مستند سازان خوب کشورجهت مداوای آسیب  دیدگی خود به کلینیک راجعه نمودند و امیدوارند این کلینیک میتواند درمان مناسب را انجام دهد
11/01/2016
salimi2

حضور بهداد سلیمی جهت درمان

بهداد سلیمی جهت درمان به کلینیک فیزیوتراپی بهنام مراجعه کردند. به همراه بهداد سلیمی آقای رودکی از جودو کاران خوب تیم ملی کنار ایشان بودند. به جز […]