08/06/2015

نظرات وینگو بگوویچ

وینگو بگوویچ جزء معدود مربیان خارجی است که بیش از یک دهه در ایران مربیگری کرده است اودر مورد فیزیوتراپی به عنوان یکی از مهترین مشغله […]
07/06/2015

حضور وینگو بگوویچ جهت درمان در کلینیک بهنام

آقای وینگو بگوویچ جهت درمان روی کتف خود به کلینیک بهنام مراجعه کردند
07/06/2015

مدیریت درد – قسمت دوم

در هنگام نشستن بدون داشتن تکیه گاه فشار بین دیسکهای مهره ای 40 درصد افزایش پیدا میکند این فشار در طولانی مدت می تواند باعث بیرون […]
07/06/2015

روش صحیح نشستن

نحوه صحیح نشستن صاف و قائم بنشینید، کمر راست و شانه ها به عقب بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد، سـه قـوس طبـیـعی […]