12/04/2021

شانه یخ زده

شانه ی یخ زده یا Frozen Shoulder یک بیماری نسبتا شایعی است که کپسول مفصل شانه را درگیر می کند اما تخریب غضروف مفصلی و استخوان […]
21/02/2021

حضور استاد اکبر عبدی در کلینیک بهنام

09/01/2019
مدیریت درد

مدیریت درد – قسمت سوم

اگر از کوله پشتی استفاده می کنید باید بدانید محل صحیح قرار گرفتن آن در ناحیه پشت است نه در کمر قرار دادن غیر صحیح کوله […]
08/01/2019

مدیریت درد – قسمت دوم

در هنگام نشستن بدون داشتن تکیه گاه فشار روی دیسکهای بین مهره ای 40% افزایش می یابد. این فشار در طولانی مدت می تواند باعث بیرون […]
24/09/2018

مدیریت درد – قسمت اول

اگر دچار کمر درد هستید یکی از مهمترین اقدامات جهت مدیریت در خود، توجه به پوزیشن های روزمره خود است.اگر ساعات طولانی پشت   میزی می نشینید و […]
07/06/2015

روش صحیح نشستن

نحوه صحیح نشستن صاف و قائم بنشینید، کمر راست و شانه ها به عقب بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد، سـه قـوس طبـیـعی […]
18/02/2015

علائم کمر درد

علل دردکمر تحت فشار قرار گرفتن ریشه های عصب نخاعی که به اندام تحتانی می روند:می تواند سبب بروز درد تیز و تیر کشنده و بی حسی […]
18/02/2015

بلند کردن اجسام

نحوه صحیح خم شدن، بلند کردن و حمل اشیاء همواره از ناحیه زانوها در حالی که کمر خـود را صــاف نگاه داشته اید خم شوید، هیچ […]
18/02/2015

صحیح نشستن

نحوه صحیح نشستن صاف و قائم بنشینید، کمر راست و شانه ها به عقب بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد، سـه قـوس طبـیـعی […]