09/01/2019
مدیریت درد

مدیریت درد – قسمت سوم

اگر از کوله پشتی استفاده می کنید باید بدانید محل صحیح قرار گرفتن آن در ناحیه پشت است نه در کمر قرار دادن غیر صحیح کوله […]
08/01/2019

مدیریت درد – قسمت دوم

در هنگام نشستن بدون داشتن تکیه گاه فشار روی دیسکهای بین مهره ای 40% افزایش می یابد. این فشار در طولانی مدت می تواند باعث بیرون […]
24/09/2018

مدیریت درد – قسمت اول

اگر دچار کمر درد هستید یکی از مهمترین اقدامات جهت مدیریت در خود، توجه به پوزیشن های روزمره خود است.اگر ساعات طولانی پشت   میزی می نشینید و […]
07/06/2015

روش صحیح نشستن

نحوه صحیح نشستن صاف و قائم بنشینید، کمر راست و شانه ها به عقب بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد، سـه قـوس طبـیـعی […]
18/02/2015

علائم کمر درد

علل دردکمر تحت فشار قرار گرفتن ریشه های عصب نخاعی که به اندام تحتانی می روند:می تواند سبب بروز درد تیز و تیر کشنده و بی حسی […]
18/02/2015

بلند کردن اجسام

نحوه صحیح خم شدن، بلند کردن و حمل اشیاء همواره از ناحیه زانوها در حالی که کمر خـود را صــاف نگاه داشته اید خم شوید، هیچ […]
18/02/2015

صحیح نشستن

نحوه صحیح نشستن صاف و قائم بنشینید، کمر راست و شانه ها به عقب بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد، سـه قـوس طبـیـعی […]
18/02/2015

صحیح راه رفتن

نحوه صحیح راه رفتن سر را بالا نگاه داشته و با چشم هایتان مستقیم به جلو نگاه کنید. شانه های خود را در یک راستا با […]
18/02/2015

صحیح ایستادن

نحوه صحیح ایستادن سر را بالا نگاه دارید، قـائــم و راست، سـر را بـه جلو و چانه را به داخل بدهید، چانه را به عقب و […]