13/12/2017

درمان محمد رضا سنگ سفیدی بازیکن تیم ملی فوتسال

20/09/2017

لحظه های زیبا از افتتاحیه کلینیک

 
13/09/2017

احسان حدادی در کلینیک بهنام

13/09/2017

حضور پیشکسوتان فوتبال آقای کاشانی و ضیایی به همراه آقای نیکبخت واحدی