31/01/2017

حضور علی مشهدی یکی از کمدین های معروف کشور در کلینیک

27/11/2016

جواد قارایی

  جواد قارایی یکی از مستند سازان خوب کشورجهت مداوای آسیب  دیدگی خود به کلینیک راجعه نمودند و امیدوارند این کلینیک میتواند درمان مناسب را انجام دهد
11/01/2016

حضور بهداد سلیمی جهت درمان

بهداد سلیمی جهت درمان به کلینیک فیزیوتراپی بهنام مراجعه کردند. به همراه بهداد سلیمی آقای رودکی از جودو کاران خوب تیم ملی کنار ایشان بودند. به جز […]
08/06/2015

نظرات وینگو بگوویچ

وینگو بگوویچ جزء معدود مربیان خارجی است که بیش از یک دهه در ایران مربیگری کرده است اودر مورد فیزیوتراپی به عنوان یکی از مهترین مشغله […]