07/06/2015

حضور وینگو بگوویچ جهت درمان در کلینیک بهنام

آقای وینگو بگوویچ جهت درمان روی کتف خود به کلینیک بهنام مراجعه کردند
18/02/2015

بازیکنان استقلال

حضور تعدادی از بازیکنان استقلال در کلینیک و همچنین حضور علیرضا منصوریان و بازدید از فیزیوتراپی . آقای منصوریان ضمن ابراز خرسندی از اینکه چنین فیزیوتراپی […]
18/02/2015

بازیکنان پرسپولیس

حضور تعدادی از بازیکنان تیم پرسپولیس در کلینیک بهنام
18/02/2015

محمد موسوی در درمان

حضور محمد موسوی در کلینیک بهنام جهت مداوای پای خود