تقویت عضلات جلو و پشت ران در زنجیره های باز و بسته در زوایای مختلف

flextensor