Mini Vector وسیله ورزشی و درمانی برای بیماران حتی روی تخت یا صندلی چرخ دار می باشد.این دستگاه مجهز به باندهای الاستیک بوده برای تقویت عضلات و کشش آنها می باشد.

موارد کاربرد

قبل از عمل جراحی ، تسریع فرآیند ترمیم،افزایش جریان خون و لنف پس از عمل

minivector